Aanslag op Franse journalist

PARIJS, 12 MAART. De Franse regering zwijgt tot nu toe in alle talen over de aanslag die vrijdagavond is gepleegd op de Corsica-specialist van het dagblad Libération. Redacteur Guy Benhamou onstnapte aan de dood, maar de bedreiging van de vrijheid van meningsuiting wordt door andere Franse media veroordeeld.

Le Monde schrijft vandaag in een commentaar: “Er bestaat nauwelijks twijfel aan dat de machine-pistoolschoten op het huis van onze collega van Libération waren gericht op alle media.”

Volgens Le Monde is het stilzwijgen van de ministers van binnenlandse zaken en justitie “een teken van de verlegenheid van de regering met de situatie”.

De redacteur van Libération was niet thuis toen zijn huis in een voorstad van Parijs werd doorzeefd met een later in zijn tuin gevonden uzi. De aanslag is niet opgeëist, maar alle tekens wijzen er op dat de belangrijkste nationalistische beweging op Corsica, FLNC Canal Historique, er mee te maken heeft.

Libération heeft gisteren een strafklacht ingediend tegen de onbekende dader, een 'klacht tegen X' in het Franse juridische spraakgebruik. Daarop ontving de redactie een telefonische bedreiging: een bombrief zou op het redactiekantoor worden bezorgd. Een op de band opgenomen stem zei dat die aanslag het werk zou zijn van FLNC Canal Historique. 's Middags werd nog drie keer telefonisch het leven van de 'Libé'-redacteur bedreigd.

De minister van binnenlandse zaken en politie, Jean-Louis Debré, verzekerde vanmorgen in een vraaggesprek met het dagblad Le Parisien dat de justitie op het eiland even ferm optreedt om de wetten van de republiek te doen respecteren als elders op het Franse grondgebied. Hij zei niets over de aanslag op de journalist. Commentatoren veronderstellen dat de regering, en Debré in het bijzonder, niets willen zeggen omdat de minister in geheime onderhandelingen met de ondergrondse 'nationalistische' bewegingen op Corsica is gewikkeld en het klimaat niet wil verstoren.

Het afgelopen weekeinde vonden enkele Coriscanen de dood bij aanslagen die het karakter dragen van onderlinge afrekeningen tussen de drie nationalistische groeperingen. Een hoge rechter werd gewurgd uit het water gevist, maar het gerechtelijk onderzoek gaat er voorlopig van uit dat het hier gaat om een 'persoonlijke' affaire.