Voorkomen van 'kortsluiting' op financiële markten ; Wereldwijde 'clearing bank' Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, 11 MAART. De leidende banken in de wereld bereiden de oprichting voor van een wereldwijd opererende 'verrekeningsbank' (clearing bank) om de 1230 miljard dollar te verwerken die dagelijks op de grote beurzen wordt omgezet. Het doel is een systeem op te zetten waarbij een betaling door een bank direct direct wordt 'kortgesloten' met een bijpassende actie van een andere bank. Dat heeft de Britse Financial Times vanmorgen gemeld.

Één van de doelen daarvan is het risico van 'kortsluiting' op de buitenlandse valutamarkten te voorkomen die kan ontstaan doordat de verhandelde bedragen zo groot worden. Zo'n kortsluiting kan ernstige schade toebrengen aan financiële systemen van landen. Als zo'n internationale 'clearing bank' er binnen drie jaar komt, zoals de initiatiefnemers hopen, dan kan de lancering ervan samenvallen met de vijfentwintigste verjaardag van de val van het Duitse Bankhaus Herstatt - een ramp die centrale bankiers nog steeds nachtmerries bezorgt.

Toen de Duitse autoriteiten destijds Herstatt sloten, was die bank verwikkeld in buitenlandse valutatransacties ter waarde van 620 miljoen dollar. Een deel van die transactie was al verrekend met Herstatt in Duitsland maar in New York, waar het zes uur later was, had de Amerikaanse Herstatt-vestiging zijn aandeel in die transactie aan Amerikaanse klanten nog niet betaald.

Centrale bankiers hebben altijd naar gestreefd naar een middel om zo'n 'Herstatt-risico' en de daarmee gepaard gaande crisis in het internationale financiële systeem te vermijden. De Bank voor Internationale Betalingen, waarin de centrale bank-directeuren van de tien leidende industriële naties zich verenigen, zal later deze maand een eigen strategie bekendmaken om de risico's van internationale valutatransacties te beperken. Maar de centrale banken juichen tegelijk intiatieven uit de particuliere sector toe die eenzelfde strekking hebben.

Het 'clearing bank' project wordt ontwikkeld door zeventien van 's werelds grootste banken, waaronder Citibank en Chase Manhatten in de Verenigde Staten, Deutsche Bank en de Japanse Fuji Bank. Zij noemen zich (alvast) de 'Groep van Twintig' en nemen samen 30 procent van de internationale valutahandel voor hun rekening. De op te zetten 'clearing bank' staat open voor elke gekwalificeerde bank. Leden moeten iedere dag geld op hun rekening bij de 'clearing bank' storten en transacties worden doorlopend en direct verrekend. Als een lid-bank op een gegeven moment in gebreke zou blijven, zullen de verliezen als gevolg daarvan door de andere leden collectief worden gedragen.