Vernietiging van 65.000 mijnen door Defensie

DEN HAAG, 11 MAART. De Nederlandse landmacht zal niet langer gebruikmaken van anti-personeelmijnen. Minister Voorhoeve (Defensie) kondigde vandaag aan dat Defensie 65.000 mijnen zal vernietigen. Vorig jaar kwam de bewindsman al met zijn Belgische collega overeen de overtollige voorraad anti-personeelmijnen (180.000 stuks) te ontmantelen. Met dit initiatief wil Voorhoeve meehelpen aan een versneld verdwijnen van mijnen wat door de Verenigde Naties wordt nagestreefd.