Van Mierlo: EU heeft geen strategie in Bosnië

PALERMO, 11 MAART. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Hans Van Mierlo, heeft gisteren op een informele bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in Palermo gezegd dat Europa moet gaan nadenken over de implicaties van het vertrek van de NAVO-vredesmacht uit Bosnië, eind dit jaar. Tot dusverre heeft Europa volgens Van Mierlo “helemaal geen strategie” op dit gebied.

De voorbereidingen voor een vertrek van de Amerikanen zullen al enkele maanden van te voren beginnen. Als de verkiezingen in Bosnië pas in september plaatshebben, komt het vertrek van de vredesmacht IFOR eigenlijk te vroeg, aldus Van Mierlo. Achter de schermen wordt bij de NAVO al geruime tijd gediscussieerd over de vraag wat er moet gebeuren als de Amerikanen vertrekken. Van Mierlo is echter de eerste minister die zo openlijk uiting geeft aan zijn bezorgdheid.

De Amerikanen, die de ruggegraat van IFOR vormen, hebben aangekondigd dat ze hun troepen absoluut niet langer dan een jaar in Bosnië gelegerd willen hebben. Gezien de komende presidentsverkiezingen zal de Amerikaanse regering daar niet op terugkomen, zo is de verwachting. Daardoor zijn de Europese landen in feite ook gedwongen hun soldaten terug te halen, want ze zijn niet in staat IFOR op eigen houtje in stand te houden. “Willen we ons helemaal afhankelijk maken van de VS? Wat kan en moet je doen als de VS vertrekken? We zitten met een aantal onmogelijke vragen. Er is helemaal geen strategie”, aldus Van Mierlo.

Pagina 4: Zorgen over Bosnië

Binnen de EU groeit de bezorgdheid over de situatie in Bosnië. Door de oplopende spanningen in met name Sarajevo en een gebrek aan financiële middelen dreigt de wederopbouw van het land te stagneren. De EU-lidstaten gaan er nog steeds vanuit dat op 12 en 13 april een nieuwe hulpconferentie voor Bosnië wordt gehouden. Maar die bijeenkomst gaat alleen door als van tevoren duidelijk is dat er voldoende toezeggingen komen. Voor dit jaar en begin volgend jaar is een bedrag van 1,8 miljard ecu nodig en daarvan is nog slechts 550 miljoen binnen. De EU vindt dat nu vooral de VS, Japan, Zwitserland en de islamitische landen over de brug moeten komen. Tegelijkertijd beseffen de EU-ministers dat Europa de zwartepiet zal worden toegespeeld indien de wederopbouw in Bosnië mislukt.

De EU-ministers besloten in Palermo het EU-bestuur over de stad Mostar nog een half jaar voort te zetten, al zal de officiële beslissing over de verlenging van het mandaat pas op de formele ministersbijeenkomst van 25 maart in Brussel worden genomen.

Ze hielden zich in Palermo verder bezig met de vraag wie de EU-bestuurder van Mostar, de Duitser Hans Koschnick, moet opvolgen. Koschnick kondigde onlangs zijn aftreden aan. Een beslissing over de opvolging is nog niet genomen. Volgens bronnen bij het overleg “circuleren er diverse namen” van potentiële opvolgers.

    • Wim Brummelman