Twist in EU over rol van het Parlement bij wijziging 'Maastricht'

PALERMO, 11 MAART. Frankrijk en Groot-Brittannië blijven zich verzetten tegen deelname van het Europese Parlement aan de komende intergouvernementele conferentie (IGC) over de herziening van het Verdrag van Maastricht.

Afgelopen weekeinde, tijdens een informele bijeenkomst van de EU-ministers van buitenlandse zaken in Palermo, weigerden zowel Frankrijk als Engeland in te stemmen met een Italiaans compromisvoorstel, dat voorziet in betrokkenheid van het Parlement bij de beraadslagingen zonder dat het evenwel mee-onderhandelt.

De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Van Mierlo, toonde zich gisteren uiterst ongelukkig met het uitblijven van een vergelijk. “Het is heel deprimerend om zo lang zo verdeeld te zijn”, zei hij.

Volgens Van Mierlo belooft het conflict over het Parlement (“dat symbool staat voor achterliggende belangen”) weinig goeds voor het verdere verloop van de IGC-onderhandelingen.

De intergouvernementele conferentie gaat eind deze maand formeel van start op een Europese top van regeringsleiders in Turijn en ze zal waarschijnlijk pas volgend jaar worden afgerond onder Nederlands voorzitterschap. De EU-ministers van buitenlandse zaken komen later deze maand nog een keer bijeen en hebben dan de kans alsnog tot een vergelijk te komen. “Het zou bijzonder onplezierig zijn als we dit vraagstuk niet zelf kunnen oplossen en het moeten doorschuiven naar de top zelf”, verwoordde de Duitse minister van buitenlandse zaken, Kinkel, gisteren zijn teleurstelling.

Binnen de EU geldt Duitsland, met onder andere de Benelux, als groot voorstander van actieve betrokkenheid van het Europese Parlement bij de onderhandelingen over de herinrichting van de Unie.

Zelf heeft het parlement al compromisformules voorgesteld, waarbij het in ieder geval wordt geïnformeerd en op relevante onderdelen de gelegenheid krijgt zijn mening te uiten. Kinkel zei dat Duitsland akkoord gaat met elk compromis dat ook acceptabel is voor het parlement.

De Britse minister Rifkind en zijn Franse collega De Charette betoogden gisteren dat het bij de IGC gaat om onderhandelingen tussen lidstaten, waarbij voor het Europese Parlement geen rol van betekenis is weggelegd.

De Charette is niet bang dat het conflict tot grote spanningen zal leiden binnen de EU. “Het probleem zal zich oplossen door middel van een compromis, zoals gebruikelijk”, zei hij.