Speciale hulplijn 'Names'

LONDEN, 11 MAART. Bij Lloyd's of London, 's werelds grootste verzekeringsbeurs, staan de telefoons van dertig speciale hulplijnen sinds vanmorgen acht uur Engelse tijd roodgloeiend. De verzekeringsmarkt die in de jaren 1988-1992 ruim acht miljard pond verlies leed, probeert een ineenstorting te voorkomen door met de 34.000 gedupeerde investeerders een financiële regeling te treffen.

Elk van deze 'Names' zoals de beleggers bij Lloyd's van oudsher heten, heeft zaterdag of vandaag een brief van vier kantjes gekregen waarin wordt uiteengezet wat die regeling voor hem of haar betekent. De toelichting was meer dan tien keer zo lang.

Vijfduizend gelukkigen hebben nog geld tegoed van de verzekeringsmarkt. Maar de resterende 29.000 staan vaak diep in het krijt. Circa 9000 investeerders moeten rekenen op de maximum-bijdrage van 100.000 pond. Dat komt boven op de forse bedragen die beleggers de afgelopen jaren al hebben moeten dokken om de verzekeringsrisico's van de rampperiode 88-92 te dekken. De overgrote meerderheid van de 'Names' heeft zich uit de markt moeten terugtrekken. Een deel is door de aanhoudende betalingsverplichtingen failliet gegaan.

Voordeel van een definitieve regeling voor de beleggers is dat ze eindelijk precies weten waar ze aan toe zijn. Hun gigantische verliezen zijn vooral ontstaan door claims op oude polissen voor milieuschade in de Verenigde Staten. Die polissen kunnen nog jaren tot nieuwe schadeclaims leiden. Bij Lloyd's staan investeerders eindeloos met hun hele vermogen voor zulke verliezen garant.

Een regeling geeft beleggers de mogelijkheid voorgoed een streep onder het verleden te zetten. Met een laatste, definitieve betaling kunnen ze de risico's afkopen die in de speciaal daarvoor opgerichte herverzekeringsfirma Equitas zullen worden ondergebracht. Zo'n regeling zou ook de redding betekenen van Lloyd's of London. De verzekeringsmarkt is in financiële problemen gekomen, doordat een groot aantal investeerders weigert om zijn schulden te betalen. Zo'n 17.000 'Names' hebben juridische procedures aangespannen wegens nalatigheid en fraude. Ze verwijten verzekeringsagenten, accountants en toezichthouders dat ze hen misleid hebben over de omvang van de risico's.

Om de liquiditeitspositie van de verzekeringsmarkt veilig te stellen, en om een eind te maken aan de eindeloze stroom processen, presenteerde Lloyd's vorig jaar het herstelplan 'Wederopbouw en Vernieuwing'. De verzekeringsmarkt had 2,8 miljard pond bij elkaar geschraapt om de geplaagde beleggers tegemoet te komen. Dat geld zou worden gebruikt om procederende investeerders af te kopen, om de definitieve afrekening tot maximaal 100.000 pond per belegger te beperken en om de zwaarst getroffen geldschieters bij te staan.

Maar volgens Christopher Stockwell, één van de woordvoerders van de beleggers-actiegroepen, zal Lloyd's met aanzienlijk meer geld over de brug moeten komen. De brief aan de 'Names' betekent voor velen het bankroet.

Lloyd's heeft al laten doorschemeren dat misschien meer geld beschikbaar komt voor een definitieve regeling deze zomer. Maar de bijdrage die de actiegroepen van beleggers eisen - meer dan vier miljard pond - wordt onhaalbaar genoemd. Een kleine groep investeerders heeft bij voorbaat verklaard dat ze bij de voorgestelde regeling niks hebben te winnen. Het enige wat ze nog verlangen is Lloyd's met een geweldig kabaal te zien ondergaan.

    • Dick Wittenberg