Rijke 65-plusser betaalt premie AOW na 2010

DEN HAAG, 11 MAART. Om een welvaartsvaste AOW te garanderen moeten 65-plussers met een aanvullend pensioen vanaf zes- of tienduizend gulden met ingang van 2010 AOW-premie betalen.

Dit maakte de pensioenwoordvoersters Giskes en Schimmel van de D66-fractie in de Tweede Kamer zaterdag bekend tijdens een discussiebijeenkomst van de partij.

Over de grens van zes- of tienduizend gulden wordt nog nader overlegd. Het voorstel sluit aan bij ideeën van coalitiegenoot PvdA, die vanaf 2014 ouderen met een aanvullend pensioen van meer dan zesduizend gulden per jaar AOW-premie wil laten betalen. CDA en VVD zijn tegen het heffen van een AOW-premie op aanvullende pensioenen. Om de AOW betaalbaar te houden, pleit de VVD voor een verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 naar 67, waardoor een grotere groep premiebetalers ontstaat en een kleinere groep AOW-ontvangers. Het CDA wil de AOW in de toekomst individualiseren.

Het egalisatiefonds dat in het verkiezingsprogramma is aangekondigd staat op dit moment voor D66 ter discussie. D66 pleit al sinds 1982 voor een beperkte verhoging van de AOW-premie waarvan de opbrengst wordt gestort in een egalisatiefonds, een spaarpot om later al te snelle premiestijgingen te voorkomen. Volgens Giskes zou een dergelijke methode nu niet goed zijn omdat investeren op dit moment beter is dan sparen. Ze wees ook op het nadelige effect van een dergelijke lastenverhoging. Arbeid wordt daardoor duurder en dat is slecht voor de werkgelegenheid.

In november omarmde de PvdA het D66-idee van een egalisatie- of schommelfonds. “Welkom in de club”, zei Giskes toen in een reactie. De PvdA-fractie kiest voor een kleine extra premie voor de jongere generaties en vervolgens voor een langzaam oplopende bijdrage van ouderen met een goed aanvullend pensioen. Mensen met een betaalde baan gaan in de plannen van de PvdA na deze kabinetsperiode, dus vanaf 1998, jaarlijks een extra AOW-premie van 0,5 procent betalen tot in 2002 een niveau van 2 procent is bereikt.

PvdA-woordvoerder Van Zijl verwacht dat de premiestijging “zeer waarschijnlijk” wordt gecompenseerd door een daling van de WW- en WAO-premies. Hij toonde zich vanmorgen verbaasd dat D66 afstand neemt van het idee van een egalisatiefonds. Van Zijl: “Het gespaarde bedrag kan heel goed in de economie worden geïnvesteerd. Maar je creërt een veilig spaarpotje waar de snelle stijging van de AOW-premie mee gedempt kan worden.”