Rechter verbiedt uitzending EO over abortusklinieken

AMSTERDAM, 11 MAART. De fungerend president van de Amsterdamse rechtbank, R. Orobio de Castro, heeft vandaag in kort geding een uitzending van het televisieprogramma EO's Tijdsein over abortusklinieken verboden.

Het geding was aangespannen door Stimezo, de koepelorganisatie van twaalf abortusklinieken in Nederland. Het programma, dat gaat over de naleving van de abortuswet, is gebaseerd op beelden en gesprekken die met een verborgen camera zijn vastgelegd.

De EO stuurde half februari een actrice naar onder meer de Bloemenhove-kliniek in Heemstede met het verzoek een zwangerschap van zestien weken te onderbreken. Na een intakegesprek wordt haar gevraagd om een nadere reden te geven waarom zij de abortus wenst. De vrouw blijft vaag maar maakt uiteindelijk bekend dat zij en haar man enorm “gedubd” hebben over deze beslissing maar dat uiteindelijk de wintersport een doorslaggevende reden zou zijn.

De EO wilde met het programma de discrepantie tussen de wet en de werkelijkheid aantonen. Er zou, volgens de EO, niet voldoende worden gekeken of er sprake is van een noodtoestand. De EO spreekt dan ook van triviale redenen. De klinieken zouden onder meer niet de de wettelijk verplichte termijn van vijf dagen in acht hebben genomen tussen aanmelding en ingreep.

Volgens Stimezo heeft de EO geprobeerd, als groot tegenstander van abortus, het eigen gelijk “te construeren of de creëren”. “De Evangelische Omroep miskent de abortuswet en ageert tegen abortus op een wijze die onaanvaardbaar is, zij gedraagt zich als een pressiegroep en niet als journalistiek platform”, zei advocaat S. Vlaar van Stimezo. “De gebezigde methode van stiekem, stiekem, stiekem en het vervolgens uitzenden van beelden opgenomen in de wachtkamer en in de kliniek veroorzaakt onherstelbare schade voor vrouwen die aanwezig waren in de kliniek.”

Stimezo eiste de vernietiging van het materiaal op straffe van 50.000 gulden voor elke dag dat aan dit verzoek niet wordt voldaan. Ook eiste Stimezo één miljoen gulden op elke overtreding van het verbod op uitzending.

De EO verklaarde bij monde van advocaat B. Le Poole zich gedwongen te voelen met een verborgen camera te filmen omdat de informatie langs de gebruikelijke weg praktisch niet te verkrijgen was. Dat zou volgens de EO niet onrechtmatig zijn omdat niemand herkenbaar in beeld wordt gebracht en de stemmen zijn verdraaid. Slechts één arts van het Rutgershuis in Utrecht wordt op uitdrukkelijk eigen verzoek herkenbaar in beeld gebracht. Het staat de EO vrij, aldus Le Poole, een mening te uiten over een politiek, zeer gevoelig, onderwerp. De EO is volgens hem bereid het materiaal dat niet gebruikt is voor het programma te vernietigen.