Olieproduktie daalt, gaswinning blijft redelijk stabiel

De winning van aardgas in Nederland is vorig jaar fractioneel gedaald met 0,1 procent tot 78,3 miljard kubieke meter, aldus het Staatstoezicht op de Mijnen.

Tegenover een vermindering van de winning op land met 1,2 procent, stond een vermeerdering van de winning op zee.

De produktie van aardolie in Nederland daalde met 20 procent tot 3,21 miljoen kubieke meter. De daling deed zich vooral voor op zee. De gemiddelde olieproduktie bedroeg 8.793 kubieke meter (55.300 vaten) per dag.

Uit een overzicht van de Rijks Geologische Dienst blijkt dat vorig jaar 54 olie- en gasboringen zijn verricht, achttien meer dan in 1994. Bij dertig putten ging het om produktieboringen, tegenover veertien in 1994. Het aantal boringen nam ook toe als gevolg van het gereedmaken van het gasveld Grijpskerk voor ondergrondse gasopslag. Die boringen zijn nodig om de druk in transportleidingen op peil te houden.

Vorig jaar werden vier nieuwe gasvelden ontdekt, twee in Noord-Friesland en twee in het Nederlandse deel van de Noordzee. De omvang van die vondsten wordt nog berekend.