Mandela in Bonn

BONN, 11 MAART. President Mandela van Zuid-Afrika, zal in mei in Bonn een toespraak in de Bondsdag houden. Mandela had Bondsdagpresident Rita Süssmuth (CDU) tijdens haar recente bezoek aan Zuid-Afrika gevraagd het parlement in Bonn te mogen toespreken. Buitenlandse staatshoofden spreken bij hoge uitzondering in de Bondsdag.