Landré & Glinderman verwacht lichte groei

Koninklijke Landré & Glinderman (leverancier van investeringsgoederen) verwacht ondanks het vooruitzicht op algemeen lagere investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen, voor alle bedrijfsonderdelen een lichte groei van orders en omzet. De van 15,2 miljoen gulden tot 19 miljoen gulden gestegen orderportefeuille alsmede de aanhoudend lage rentestand en de vorig jaar genomen maatregelen, ondersteunen deze verwachting.

In België vond een reorganisatie plaats, gericht op verlaging van het kostenniveau. Hiervoor werd een voorziening getroffen van 0,3 miljoen gulden.

De orderontvangst bedroeg in 1995 123,2 miljoen gulden tegen 111,8 miljoen gulden in 1994, een groei van 10,2 procent.

Het netto resultaat over 1995 kwam uit op 2,9 miljoen gulden tegen 3 miljoen in 1994. Dat komt neer op een winst per aandeel van 3,49 gulden over 1995 tegen 3,78 gulden over 1994.

De omzet bleef met 119 miljoen gulden iets achter bij de 120,4 miljoen behaald in het voorgaande jaar. Voorgesteld wordt een dividend van 2,20 gulden per aandeel, of naar keuze 0,50 gulden in aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve of ten laste van de overige reserves.

Het met certificaten van aandelen aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde Landré & Glinderman ontwikkelt zich de laatste jaren steeds meer van leverancier van technische produkten tot aanbieder van dienstverlening, waarvan het geleverde produkt een onderdeel is, zo bericht de directie in het vandaag verschenen jaarverlag.

De onderneming had eind 1995 196 mensen in dienst, evenveel als een jaar eerder.