Japanse lopende rekening vertoont klein tekort

TOKIO, 11 MAART. De lopende rekening van de Japanse betalingsbalans vertoonde in januari een tekort van 1,9 miljard yen (30 miljoen gulden). Dat was het eerste tekort in vijf jaar. In januari vorig jaar vertoonde de lopende rekening nog een overschot van 328,2 miljard yen.

In december noteerde Japan een overschot van 1077,1 miljard yen. Een functionaris van het ministerie van financiën in Tokio zei vanmorgen in een toelichting dat het tekort slechts tijdelijk van aard zal zijn. Maar de dalende trend die de lopende rekening al enige tijd vertoont, zal zich doorzetten, zo voegde hij eraan toe. De lopende rekening is de ruimste maatstaf voor de handel in goederen en diensten van een land. Het tekort in januari was vooral een gevolg van een daling van de export tijdens de vakantieperiode na Nieuwjaarsdag. De buitenlandse reizen van tal van Japanners leverden een forse bijdrage aan het tekort op de dienstenbalans. Onafhankelijke economen verwachten dat de dalende tendens in de lopende rekening zich ten minste gedurende de eerste helft van dit jaar zal voortzetten, doordat de groei van de import boven de toename van export zal blijven liggen. Zij zeggen dat steeds meer Japanse bedrijven en consumenten buitenlandse goederen kopen. Ook verplaatsen tal van Japanse ondernemingen hun produktie naar het buitenland. Dat drukt de export. (Reuter, KRF)