Hongarije bindt strijd met zwart werken aan

BOEDAPEST, 11 MAART. De regering van Hongarije gaat dit voorjaar zwartwerkers en belastingontduikers hard aanpakken. Het ministerie van Algemene Zaken richt hiervoor een apart controlebureau op dat met medewerking van het departement van Justitie Hongaren in het informele circuit gaat opsporen en vervolgen.

Het grijze circuit bedroeg vorig jaar bijna dertig procent van de officiële economie, aldus schattingen van de regering. “Het zal onmogelijk zijn de hele plaag uit te roeien, maar we kunnen de zaak wel tot staan brengen,” aldus premier Gyula Horn. Hij merkte op dat de informele economie ook in andere Oost-Europese landen voorkomt, maar daar niet groter is dan tien tot twintig procent van het officiële bruto binnenlands produkt, de totale waarde van goederen en diensten die een land voortbrengt.

Het zwartwerken en de belastingontduiking hebben een enorme vlucht genomen sinds het begin van de overgang van centraal geleide planeconomie naar vrije markteconomie.

De afgelopen vijf jaar zijn de prijzen met gemiddeld ruim 26 procent per jaar gestegen. Van de beroepsbevolking heeft 13 procent geen baan. Hongaren die wel werk hebben, moeten in de hoogste schaal 48 procent van hun inkomen afstaan aan de fiscus. De regering gaat tegelijkertijd de controles aan de grenzen verscherpen. Vorig jaar onderschepten de douane voor omgerekend 380 miljoen gulden aan handelswaar. Daarvan was voor bijna 115 miljoen gulden aan koffie, tabak en drank bestemd voor de zwarte markten in de grote steden. (AFP)