GRAFISCHE CAO

De 60.000 werknemers in de grafische industrie krijgen dit jaar 2,75 procent loonsverhoging en 100 procent doorbetaling bij ziekte. Flexibiliseringsvoorstellen zijn door werkgevers uitgesteld. Druk en Papier, FNV Informatiemakers bereikten een akkoord, ondanks een impasse in het overleg over de modernisering van de CAO's.