Filmfonds richt zich meer op de commercie

AMSTERDAM, 11 MAART. Het Nederlands Fonds voor de Film wil de komende vier jaar meer nadruk leggen op de zakelijke kant van het filmmaken in Nederland en op de noodzaak van winstgevende publieksfilms voor een gezond produktieklimaat. Het fonds, dat de filmsubsidies van OCW verdeelt, zegt dat in zijn beleidsplan voor de periode 1997-2000.

Het fonds onderschrijft de opvatting van staatssecretaris Nuis (cultuur) dat de commerciële markt de basis is zonder welke de kunstzinnige film niet mogelijk is. Het grootste knelpunt is de lange speelfilm, die binnen de filmsector als motor zou moeten fungeren.

Het fonds wil extra geld, oplopend van ruim 24 miljoen in 1997 tot bijna 38 miljoen in 2000. Het grootste deel daarvan zou naar de lange speelfilm moeten gaan (25,7 miljoen in 2000). Als zijn wensen worden vervuld, krijgt het filmfonds in 2000 een begroting van ruim 125 miljoen gulden. (ANP)