DIE ZEIT

Bonn haalde zich eind 1991 de woede van de bondgenoten, Frankrijk en de Verenigde Staten voorop, op de hals door Slovenië en Kroatië te erkennen. De Alleingang bezorgde de Duitse diplomaten jarenlang een bevoorrechte positie in Zagreb, maar daarmee is het volgens Die Zeit nu wel gedaan. De Duitse “betweters” hebben in Kroatië inmiddels “het image van een kankerende bovenmeester die niet is staat is zijn donderpreken kracht bij te zetten”, aldus het blad in een bijdrage over de kentering in de Duits-Kroatische betrekkingen. Thans legt het woord van de Amerikanen in Zagreb tien keer zoveel gewicht in de schaal als de Duitse adviezen. Kroatië is bezig zich van zijn vroedvrouw te emanciperen: Duitse steun blijft vanzelfsprekend welkom, zolang deze maar niet met zedenpreken gepaard gaat. De ontstemming tussen Bonn en Zagreb is een goede aanleiding om de Duitse politiek ten aanzien van Zuidoost-Europa te herijken. Overal de twijfelachtige eer genieten de beschermheer van Kroatië te zijn, maar in werkelijkheid in Zagreb steeds minder in te brengen te hebben, dat zouden de Bonner politici niet langer voor lief mogen nemen, aldus het blad, dat vanaf deze week overigens ook op Internet is te vinden (http://www.zeit.de).