Correcties & Aanvullingen

Woeste Hoeve

Het onderschrift bij de foto van de erewacht bij de Woeste Hoeve (in de krant van zaterdag 9 maart, pagina 6) is wederom onjuist. Herdacht werden niet de in de Tweede Wereldoorlog gefusilleerde inwoners van Putten, maar de 117 mensen die door de Duitse bezetter op 8 maart 1945 werden gefusilleerd als represaille voor een aanslag op SS-commandant H. Rauter. In Putten werd op 30 september 1944 een aanslag gepleegd op een Duitse auto. Ter vergelding daarvan werd een deel van de mannelijke bevolking van Putten naar het concentratiekamp Neuengamme gevoerd. Putten werd platgebrand.

Politie Lille

In het artikel Drugsbestrijding met Fransen faalt (in de krant van zaterdag 9 maart, pagina 1) suggereert de vlag boven de kop dat de politie van Lille geklaagd heeft over de samenwerking met de Nederlandse politie. De klachten kwamen echter uit Tourcoing en Duinkerken. De Rotterdamse commissaris Bakker erkent wel dat de samenwerking met Lille moeizaam verloopt.

Goddelijke strijd

De kop Iran geeft openlijk steun aan 'goddelijke strijd' tegen Israel boven het artikel van Michael Stein (in de krant van zaterdag 9 maart, pagina 4) dekt de lading niet. Er had moeten staan: Iran geeft morele steun aan goddelijke strijd tegen Israel.

Telefoonnummer

Onder de bespreking van de musicalproduktie Tommy in het Shaftesbury Theatre in Londen (in de krant van donderdag 7 maart, pagina 7) stond een verkeerd telefoonnummer. Het juiste nummer is 0044-171-3795399.