Zojuist verschenen

MR. R. BEKKER: Ja, vriend, de ene dienst is de andere waardig. Enige beschouwingen over de integriteit van overheidsfunctionarissen

103 blz., Sdu Uitgevers, ƒ 37,50

Over corruptie, fraude en wangedrag bij de overheid. De schrijver gaat in op aard en omvang van de verschijnselen en besteedt veel aandacht aan de vraag wat overheidsmanagers zelf kunnen doen om dit kwaad te bestrijden.