Zojuist verschenen

P.H.A. FRISSEN: De virtuele staat. Politiek, bestuur, technologie: een postmodern verhaal

361 blz., Academic Service Schoonhoven, ƒ 49,50

Frissen verkent de mogelijkheden van een postmodern bestuur en een postmoderne politiek. Het accent wordt gelegd op hedonisme, esthetica en ironie. Moralisme beschouwt hij als vergeefse romantiek.