Val niet in slaap!

Als ze hem niet hebben, dekken ze niet! Sorteer uw kaarten netjes! Raak niet in extase!

Dit soort slagzinnen kom je nog wel eens tegen in de bridgerij. Het zijn de bekende Bols Bridge Tips. Helaas is de jeneverstokerij een paar jaar geleden gestopt met deze bijzondere internationale competitie, waaraan spelers en bridgejournalisten meededen met welgemeende adviezen. Uiteraard had ook uw verslaggever de stille hoop ooit eens gevraagd te worden voor het schrijven van zo'n tip. Dat bleef bij dagdromen. Een dergelijke eervolle uitnodiging gleed nimmer mijn brievenbus binnen. Terecht, want ik had hoegenaamd niets zinnigs te melden. Nu het er echter niet meer toe doet, zie ik ineens het licht. De ene na de andere tip komt bij me op. Dit is de laatste: Val niet in slaap! Tijdens het Moderne Industriestad Bridgetoernooi in Tilburg van afgelopen week, zag ik hem twee keer voorkomen op één spel.

West gever Noord

OW kw. Schoppen V8762

Harten AHV95

Ruiten 543

Klaver -

West Oost

Schoppen AH Schoppen B105

Harten 7 Harten B32

Ruiten AHVB102 Ruiten 96

Klaver AB85 Klaver V9643

Zuid

Schoppen 943

Harten 10864

Ruiten 87

Klaver H1072

Meestal opende west met iets sterks, bood noord tussen, in harten, en werd het eindcontract 5Ruiten in OW. Dat hobbelde eentje down, omdat aan het verlies van een harten en twee klaveren niet viel te ontkomen. Op één tafel spookte het. West was leider geworden in 5Ruiten, gedoubleerd door noord. Deze startte opmerkelijk genoeg met Harten5 in de hoop zijn partner met HartenB te bereiken, waarna een klavernakomst door hem kon worden afgetroefd. Noord probeerde met zijn doublet bovendien zijn maat wakker te schudden. De leider kon deze aanval simpel pareren door op tafel de boer te leggen. Slaperig liet hij echter een kleintje bijspelen. Ook zuid, die nu de kans had met de acht of de tien de slag te winnen, legde suf de zes, zodat de leider de eerste slag met een onwaarschijnlijke Harten7 won: 5Ruiten gedoubleerd contract. Aan de leider, een speler met internationale ervaring en aan zuid, een kersverse meesterklasser, zou ik de tip wil meegeven: Hoedt u voor routineus bijgooien. Val nooit in slaap!

Was dit spel enigszins onconventioneel, het volgende lijkt zo uit een boekje over afspeltechniek te zijn gehaald. Het komt eveneens uit Tilburg.

Noord

Schoppen H843

Harten HV73

Ruiten B42

Klaver HB

West Oost

Schoppen V9 Schoppen B62

Harten B9 Harten 104

Ruiten 10965 Ruiten HV73

Klaver 86543 Klaver AV109

Zuid

Schoppen A1075

Harten A8652

Ruiten A8

Klaver 72

Noord opent 1Klaver (voorbereidend), zuid antwoordt 1Harten, noord steunt met 2Harten en zuid maakt het af op 4Harten. Na een klaverenstart kan de leider niet meer ontkomen aan het verlies van twee klaveren, een ruiten en een schoppen: één down. Op de meeste tafels startte west daarentegen met een natuurlijk ogende Ruiten10. Met dit zitsel lijkt het verlies van vier slagen nog steeds onontkoombaar. Toch is dat niet waar. De leider dient op tafel Ruiten10 te dekken met de boer om daarna oost de slag te laten houden. Na iedere terugkomst kan de leider de troeven trekken, RuitenA slaan, in troef oversteken, de derde ruiten in de hand troeven, SchoppenA en SchoppenH slaan en dan oost met de derde schoppen aan slag brengen. Oost zal daarna van zijn klaveren af moeten komen of in de dubbelrenonce moeten spelen. In beide gevallen is het contract gemaakt.

    • Jan van Cleeff