Restant DSM levert Staat 600 miljoen op

ROTTERDAM, 9 MAART. De Staat heeft gisteren besloten ook het resterende belang in chemie-concern DSM te verkopen. Het gaat om een laatste tranche van 3.965.550 gewone aandelen in DSM, ongeveer 11 procent van het geplaatste aandelenkapitaal. De verkoop zal rond 600 miljoen gulden in de staatskas brengen.

In 1989 verkocht de Staat voor het eerst een deel van haar belang in het chemie-bedrijf. Eind vorige maand volgde een tweede tranche. Na effectuering van de nu aangekondigde transactie heeft de Staat geen belang meer in DSM. Daarmee is de privatisering van de voormalige Staatsmijnen voltooid.

Anders dan twee weken geleden is er nu ook de mogelijkheid voor particuliere beleggers om aandelen van de Staat te kopen. De herplaatsing wordt verzorgd door ABN Amro Hoare Govett. Inschrijving voor zowel particulieren als institutionele beleggers begint maandag en sluit naar verwachting volgende week vrijdag.

Voor de inschrijving wordt het zogeheten bookbuilding-systeem gebruikt. Daarbij kunnen institutionele beleggers aangeven voor hoeveel aandelen en tegen welke prijs zij willen inschrijven. Tegelijk kunnen particuliere beleggers aangeven voor hoeveel aandelen zij voor de tot stand te komen prijs willen inschrijven. De toewijzing op basis van de inschrijving gebeurt vrij van kosten, als de prijs definitief is vastgesteld. Storting zal plaats moeten vinden op de derde beursdag na toewijzing.

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de aandeelhouders van DSM heeft gisteren ook goedkeuring gehecht aan de transactie, zoals die twee weken geleden werd voorgesteld. Bij die transactie gaat het om 7.340.000 aandelen die de Staat van de hand doet. Zij worden een op een omgezet in cumulatief preferente aandelen. DSM betaalt de staat voor die bijzondere verkoop nog eens 600 miljoen gulden.