Ramsj

DIANE ACKERMAN: A natural history of love

Paperback, Random House 1994, van ƒ 35,- voor ƒ 11,90. Scheltema Amsterdam.

Moeilijk onderwerp, de geschiedenis van de liefde, want nogal veelomvattend. Ackerman geeft eerst een historisch overzicht, van het Oude Egypte tot Nu. Daarna gaat zij het onderwerp thematisch te lijf: de aard van liefde, de erotiek, erotische gewoontes (met een hoofdstukje getiteld 'Of Cocks and Cunts') en variaties in liefde. Zij besluit met een paragraaf over liefde voor huisdieren.

    • Ewoud Sanders