Ramsj

J.J. WINCKELMANN: Een portret in brieven

Gebonden, Ambo 1993, van ƒ 95,- voor ƒ 29,50. De Slegte.

Johan Joachim Winckelmann (1717-1768) staat te boek als de grondlegger van de kunstgeschiedenis en de klassieke archeologie. In 1764 voltooide hij zijn levenswerk: Geschichte der Kunst des Alterthums. Hij was ook een verwoed briefschrijver. Geselecteerd, ingeleid en geannoteerd door Hein L. van Dolen en Eric M. Moormann. Mooi uitgegeven.

    • Ewoud Sanders