Prenataal onderzoek

In het bericht 'Borst: prenataal onderzoek wordt zorgvuldig uitgevoerd' (5 maart), wordt voorbijgegaan aan een belangrijk gegeven. Prenataal onderzoek wordt gepresenteerd als neutraal opsporingsmiddel, maar er kleven ook gevaren aan het onderzoek.

Bij een vruchtwaterpunctie is de kans op een spontane abortus een half procent en bij een vlokkentest is de kans op een miskraam bijna 2 procent. Het is paradoxaal, maar de kans op een miskraam door een punctie is even groot als de kans om een gehandicapt kind te krijgen.

    • H.J. Weevers