Particuliere parkeerwacht moet stoppen met bekeuren

DEN HAAG, 9 MAART. Particuliere parkeerwachters mogen voortaan geen bekeuringen meer uitdelen bij verkeersovertredingen. Bekeuren blijft een taak van de overheid. Het experiment met particuliere toezichthouders dat een aantal gemeenten ruim een jaar heeft gehouden, wordt niet omgezet in een permanente regeling.

Dit hebben de ministers Sorgdrager (Justitie) en Dijkstal (Binnenlandse Zaken) besloten. De bewindslieden vinden het principieel ongewenst dat particuliere toezichthouders een dergelijke opsporingsbevoegdheid hebben, zo lieten zij gisteren weten aan de Tweede Kamer. Bekeuringen mogen alleen door de politie of een andere overheidsdienst worden gegeven, zo vinden zij.

Het experiment met het particuliere bedrijf Parcon werd gedurende vijftien maanden gehouden in Amsterdam-Westerpark, Boxtel, Edam-Volendam, Terneuzen, Venray, Woerden en Oudewater. Het doel van het experiment was te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van de inzet van een particulier bedrijf als handhaver van het parkeerbeleid. Het ging daarbij om voertuigen die bijvoorbeeld op de stoep waren geparkeerd of een fietsstrook blokkeerden. Die uitbesteding door de gemeenten aan een bedrijf zou, zo was destijds de verwachting, kunnen leiden tot een stringenter parkeerbeleid in de gemeenten.

Een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van Justitie heeft uitgewezen dat de inwoners geen moeite hadden met het feit dat de controle op verkeerd parkeren niet door de politie, maar door particulieren werd uitgevoerd. Het WODC oordeelde ook dat de medewerkers van Parcon “efficiënt” werkten. Desondanks hebben Sorgdrager en Dijkstal geconcludeerd dat het opsporingsmonopolie in handen moet blijven van de overheid. De gemeenten waarin het project werd uitgevoerd krijgen tot 1 juli de tijd om zich aan de nieuwe regels aan te passen. De bewindslieden schrijven verder dat het besluit niet mag leiden tot een handhavingstekort in de gemeenten. Het tekort kan worden opgevangen door extra inzet van politie-surveillanten.