Orakeltaal

In Dezer Dagen van 27 februari verwondert J.L. Heldring zich erover dat minister Van Mierlo in wonderen gelooft. Waarom die verwondering? Gezien de hele reeks voorletters, met daarin de aartsmoederlijke M ligt het toch voor de hand dat de minister meer miraculeus is ingesteld dan het rationele NRC HANDELSBLAD.

Is minister Van Mierlo immers niet net als z'n seminariegenoten, de heren Lubbers en Van Agt, een hogepriester in orakeltaal. In vroeger jaren drukte deze krant nog wel eens een bijdrage af van een staatskundig Vaticaan-kritisch scribent. Leefde die nog dan zou het bij de Paus te biecht gaan van D66-minister Van Mierlo, in verband met het drugsbeleid, en van D66-minister Borst, in verband met het euthanasiebeleid van de regering, aan een beter staatsrechtelijk onderzoek zijn onderworpen dan jong D66 deed. Echter, doeltreffend zou het ook niet geweest zijn, want Europa schaart zich nou eenmaal om Rome, met of zonder Euro-aflaat.

    • Mr. D. van Vliet