Nieuwe wagen, buurman?

De maandelijkse peiling op zaterdag vraagt deze keer naar uw omgang met de buren. Ze parkeren hun auto's, laten hun honden uit, maaien het gras, zetten het vuilnis buiten, sturen de kinderen naar buiten, zitten in de tuin of op de stoep. Ze hebben fietsen, stereo's, tv's en vermoedelijk surfplanken en caravans. Ze zijn kortom precies hetzelfde als u, behalve dat u zich natuurlijk ànders gedraagt. Of niet?

In de gemiddelde woonwijk van de jaren negentig zit men zo dicht op elkaar dat het bewaren van privacy een delicate onderneming is. Hoe onderhoudt u daar de gewenste sociale contacten en vermijdt u de ongewenste? Slaagt u er op tijd in 'iets te zeggen' over nachtelijk lawaai of hinderlijk parkeren, of plakt u een briefje in het portiek ('Wil voortaan...'). Vraagt u de buren op de koffie of laat u het bij een knikje op straat? Wellicht zijn de buren juist uw redding geweest - bij ziekte en eenzaamheid. Bent u wel eens verzeild geraakt in een irritatie-wedloop, waarin op straat stuurs wordt gezwegen en veel achter de vitrages wordt waargenomen? Ooit liet een onzer redacteuren in zijn keuken een extra raam aanbrengen, waarna de buurman er op het aangrenzende perceel onmiddellijk een boom voor plantte.

Heeft u wel eens iets waargenomen dat buurman opeens in geheel ander daglicht stelde? Persoonlijk bestelden wij eens de gemeentelijke grofvuil-dienst om een dankzij de kat niet-meer-schoon te krijgen, en op het balkon verder beschimmelde fauteuil op te halen. Eenmaal aan de straatkant gedeponeerd, verscheen prompt de buurman die het zompige meubel verheugd weer naar binnen droeg. Nog weken speculeerden wij over de nieuwe zithoek die onze buurman zo had verworven.

Graag uw waarnemingen uit de biotoop van de buren, met als centrale thema 'hoe bewaar ik m'n vrijheid met zoveel mensen om me heen'. Ook nu geldt weer - neem ook uw eigen gedrag en verwachtingen in aanmerking, stuur ons geen dossiers met bezeerde correspondentie en hou het beknopt. De korte brief, met anekdote, de bondige handleiding of de cruciale ervaring heeft de voorkeur. Geplaatste brieven worden beloond met een boekenbon. Zaterdags Peil, geheel vrijgelegen.

Zaterdags Peil, postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. Voor computergebruikers per e-mail aan zpeil@nrc.nl Deze rubriek is, inclusief eerdere afleveringen, te vinden op Internet http://www.nrc.nl