Nieuwe toon

KLAUS P. FISCHER: Nazi Germany. A new history

734 blz., geïll., Constable, ƒ 73,50

Als een nieuwe geschiedenis van Nazi-Duitsland meer wil zijn dan een recentelijk verschenen geschiedenis van Nazi-Duitsland, dan zou ze aan ten minste één van de twee volgende criteria moeten voldoen: ze is gebaseerd op tot dan toe onbekend bronnenmateriaal of ze levert een tot dan toe ongebruikelijke interpretatie. Geen van beide kenmerken is van toepassing op Nazi Germany. A new history van de Amerikaanse historicus van Duitse origine Klaus Fischer.

De auteur heeft zijn analyse voornamelijk gebaseerd op 'klassieke' literatuur. Archiefonderzoek speelde een ondergeschikte rol.

Fischer heeft geen nieuwe informatie boven tafel gehaald en presenteert geen ongebruikelijke interpretaties. Hij lijkt wars van revisionistische nieuwlichterij en schuwt de controverse.

En toch is Nazi Germany in zekere zin een 'nieuwe' geschiedenis - nieuw in toon en in benadering. Hoewel Nazi-Duitsland voor Fischer evenmin als voor andere historici gewoon geschiedenis is, benadert hj het wel als zodanig. Stijl, taal en terminologie zijn zakelijk en nuchter.

Fischer laat geen enkele twijfel bestaan over de unieke slechtheid van het Derde Rijk, maar richt de aandacht niet uitsluitend of hoofdzakelijk op de criminele aanpak van het regime.

De opbouw van de staat, de economische verhoudingen, het maatschappelijk leven, de krijgshandelingen - alle aspekten van het Nationaal-Socialisme komen op een evenwichtige wijze aan bod.

Nazi Germany is een uitstekende geschiedenis van Nazi-Duitsland - helder, genuanceerd en leesbaar, maar zonder verrassingen of onverwachte wendingen.

    • A.W.M. Gerrits