Koersverlies

In het artikel 'Belegger kan munt slaan uit EMU en ecu' van 2 maart beschrijft Erica Verdegaal de mogelijkheden voor koerswinsten op ecu-beleggingen. Zij baseert zich hierbij op informatie van één van de grote banken. Die hebben uiteraard belang bij deze beleggingen en belichten daarom vooral de positieve kanten.

Terecht wijst Verdegaal op het risico dat de EMU (voorlopig) niet doorgaat. De criteria van 'Maastricht' zijn bedacht door politici, terwijl vele deskundigen er vraagtekens bij zetten. Een ander risico, bij banken zeker bekend, ligt in een mogelijke devaluatie van de ecu vóór het moment van de één-op-één omzetting naar euro's. Immers in het mandje van de ecu zitten ook de zwakke munten van lidstaten die vooralsnog niet in aanmerking voor deelname aan de EMU komen en er dan ook geen belang bij hebben de waarde van hun munt te stabiliseren. Devaluatie van een of meer zwakke munten gedurende de komende jaren doet de ecu devalueren ten opzichte van de harde gulden en dus de waarde van de inmiddels gekochte beleggingen. Niet voor niets is er een disagio van zo'n 2,5 procent.

    • E. Boot