Kabinet wil minima sparen; Bijna akkoord eigen bijdrage medische kosten

DEN HAAG, 9 MAART. Het kabinet heeft goeddeels een akkoord bereikt voor het invoeren van een eigen bijdrage van maximaal tweehonderd gulden per jaar voor ziekenfondspatiënten per 1 januari 1997.

Chronisch zieken en minima zullen in koopkracht worden gecompenseerd. Dit maakte premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad bekend.

Volgend jaar zal worden onderzocht of het mogelijk is in 1998 inkomensafhankelijke eigen bijdragen in te voeren. Het opnemen van een bijdrage voor de huisarts zal dan volgens Kok ook ter discussie staan.

Ziekenfondspatiënten moeten met ingang van volgend jaar elke keer een bedrag gaan betalen voor bijvoorbeeld medicijnen, ziekenhuisopnamen en operaties. Voor een bezoek aan de huisarts zal in 1997 nog geen eigen bijdrage gelden. Het doel van de maatregel is mensen financieel te prikkelen opdat ze terughoudend van gezondheidszorg gebruik maken. Het kabinet verwacht volgende week met een definitief voorstel te komen.

Kok zei gisteren dat de minima een volledige compensatie zullen krijgen. “Die moet loepzuiver zijn en zal geen dubbele bodem mogen bevatten.” Volgens de premier zou dat kunnen door de ziekenfondspremie te verlagen of door fiscale maatregelen. Minister Borst (Volksgezondheid) moet afspraken maken met de verzekeraars omdat zij de hoogte van de premies vaststellen. De chronisch zieken zullen ook volledig worden gecompenseerd. Die compensatie moet volgens de premier “vuurvast, waterdicht en krimpvrij” zijn.

In het regeerakkoord werd aanvankelijk afgesproken een eigen risico voor ziekenfondspatiënten in te voeren, maar in augustus vorig jaar is door de coalitie afgesproken dat te veranderen in een systeem van eigen bijdragen dat overeenkomt met de ambtenarenverzekering. Voor ruim 850.000 ambtenaren geldt al een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

De Tweede-Kamerfracties van de VVD en D66 vinden het voorstel van het kabinet in principe een aanvaardbaar compromis. Van Blerck (VVD) zegt er echter geen voorstander van te zijn in 1998 inkomensafhankelijke eigen bijdragen in te stellen. D66 heeft er begrip voor dat van de consument een eigen bijdrage wordt verlangd, omdat ook de industrie en de geneesmiddelenfabrikanten moeten inleveren om de kosten te beheersen. Wel zullen er volgens D66 duidelijke afspraken moeten worden gemaakt om chronisch zieken en de minima te ontzien.

De PvdA vindt dat het kabinet zeer duidelijke randvoorwaarden moet scheppen om de chronisch zieken en de minima volledig te compenseren. De toezegging van het kabinet om mogelijk de ziekenfondspremies te verlagen vindt Kamerlid Oudkerk “boterzacht”. “Het kabinet gaat niet over de premies, daar gaan de verzekeraars over.” De PvdA vindt verder dat het kabinet zich moet houden aan de afspraken. “Er zou een eigen bijdrage worden ingevoerd waarbij de burgers zelf een afweging kunnen maken of ze van de zorg gebruik maken. Maar als je een blinde-darmoperatie moet ondergaan, dan heb je geen keuze”, aldus Oudkerk.