Correcties & Aanvullingen

De Klokkenberg

In het artikel Te weinig longoperaties in Breda (in de krant van donderdag 7 maart, pagina 2) is ten onrechte gemeld dat de samenwerking tussen het thoraxcentrum van De Klokkenberg en het Ignatiusziekenhuis in Breda zich beperkt tot het op afroep beschikbaar stellen van algemeen chirurgen, internisten en radiologen. Een van de radiologen van het Ignatiusziekenhuis is als buitengewoon staflid van het thoraxcentrum dagelijks in De Klokkenberg aanwezig.

Adres

Onder het artikel Collage van vormen en materialen (in de Weekagenda van 8 maart, pagina 5) stond een verkeerd adres. Het juiste adres is Laan Corpus den Hoorn 100, te bereiken via de brug aan de Donderslaan tegenover het Martinihotel.