China dreigt Taiwan met 'zware ramp'

PEKING, 9 MAART. China heeft Taiwan vandaag opnieuw gedreigd dat het niet de onafhankelijkheid moet uitroepen, op straffe van “een zeer zware ramp”. Dit staat in een hoofdartikel dat zowel het Volksdagblad als de krant van het leger, Bevrijding, publiceerden. Gisteren begon China met een reeks raketproeven, bedoeld om de vrije Taiwanese presidentsverkiezingen van 23 maart te beïnvloeden.

Gezamenlijke politieke commentaren zijn in de officiële Chinese pers lange tijd niet meer gepubliceerd. Ten tijde van de Culturele Revolutie (1966-76) was het zeer gebruikelijk dat de communistische partij zich op deze wijze tot het volk richtte, maar in de jaren tachtig verdween de gewoonte onder Deng Xiaoping.

In het commentaar is de Taiwanese president Lee Teng-hui, die kandidaat is voor 'herverkiezing' - tot nu toe wees het parlement van Taiwan de president min of meer aan - opnieuw de schietschijf. Lee wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de “verslechtering” van de situtatie in de Straat van Taiwan. “Het reële gevaar dat Taiwan bedreigt is Lee te laten doorgaan met zijn streven naar Taiwanese onafhankelijkheid, waarmee hij de eenwording van het vaderland ruïneert”, aldus het commentaar. “Daardoor veroorzaakt hij een zeer zware ramp voor de 21 miljoen Taiwanese landgenoten.”

Peking beschouwt Taiwan sinds de Chinese tweedeling in 1949 als een afvallige provincie en heeft eerder gedreigd met een invasie van het eiland. In het commentaar wordt daar nu een economische blokkade aan toegevoegd. De huidige reeks Chinese raketoefeningen, die tot 15 maart duren, hebben de grote havens van Taiwan in feite al van de buitenwereld afgesloten.

Taiwan heeft steeds ontkend de formele onafhankelijkheid te willen uitroepen - in de praktijk is het land al 47 jaar onafhankelijk - en dreigde China gisteren bij monde van de minister van defensie Chiang Chung-lin met vergelding indien China de territoriale wateren van Taiwan schendt.

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben gisteren gezegd de Chinese militaire manoeuvres bij Taiwan te betreuren. Maar Peking beschouwt dergelijke kritiek als inmenging in zijn binnenlandse aangelegenheden. (AFP, AP)