Beurzen voor talentvolle studenten

DEN HAAG, 9 MAART. Elk jaar krijgen vijftig talentvolle studenten na hun afstuderen een beurs van gemiddeld 40.000 gulden om een vervolgstudie bij buitenlandse top-universiteiten te volgen. Alleen de allerbeste studenten komen in aanmerking; ze moeten zijn afgestudeerd met minimaal een gemiddeld cijfer van acht. Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met het plan van minister Ritzen (Onderwijs), die samen met het bedrijfsleven een fonds van twee miljoen gulden op wil richten om de beurzen uit te betalen. Met het fonds komt Ritzen tegemoet aan een eerdere Kamermotie.