Beroepsleger leidt tot toename wangedrag

DEN HAAG, 9 MAART. Het nieuwe beroepsleger kampt naar verhouding met meer problemen als onzedelijk gedrag, kleine criminaliteit, drugs- en drankgebruik en (gok)schulden dan een krijgsmacht met dienstplichtigen.

Hoewel het gaat om een kleine minderheid leidt dit sneller en vaker dan voorheen tot slechtere prestaties van groepen beroepsmilitairen. Luitenant-kolonel F. Matser, hoofd van de afdeling selectie beroepspersoneel van de landmacht, schrijft dit in het jongste nummer van Carré, een vakblad voor officieren. Het verschijnsel van toegenomen wangedrag is in de overgangsfase naar een beroepsleger volgens Matser “niet meer dan normaal” en van tijdelijke aard. Wel is een aantal maatregelen nodig om weer een grotere groepsbinding terug te krijgen. Matser ziet de oplossing vooral in de aanstelling van meer onderofficieren voor een betere controle en begeleiding.