Bende verstopte tasjes drugs in containers

Jarenlang smokkelde een criminele organisatie grote hoeveelheden hard- en softdrugs het land binnen. De contrabande zat in tassen en containers. Volgende week komen de eerste verdachten voor de rechter.

AMSTERDAM, 9 MAART. Eind 1995 werden 25 mensen gearresteerd, die zo'n zeventigduizend kilo marihuana en achthonderd kilo cocaïne zouden hebben ingevoerd. Voor de marihuana gebruikten zij containers met op papier een reguliere lading, bestemd voor niet-bestaande bedrijven in landen van het voormalige Oostblok.

Voor de cocaïne gebruikten zij containers met onder andere koffie, koekjes, servies en rollen textiel voor bonafide bedrijven. De cocaïne zat in tassen die in de haven van Amsterdam uit de containers werden gehaald. Maandag komt de eerste groep verdachten van de TACO-bende (genoemd naar de TA(ssen) en CO(ntainers)) voor de rechter.

Het onderzoek naar de TACO-bende raakte in een stroomversnelling na de brutale roof van een container met 15.000 kilo marihuana, die de douane begin februari 1995 onderschept had op het motorschip Isla de la Plata. In afwachting van het transport naar de vuilverbrandingsoven werd de container op het opslagterrein van Combined Terminals in Amsterdam (CTA) gezet. Toen douaniers de drugscontainer twee dagen later wilden ophalen bleek hij gestolen. Met deze diefstal was het TACO-dossier geopend, want de naam CTA was Justitie al vaker tegengekomen.

In de zomer van 1993 staan in Heerenveen zes containers met koffie uit Colombia bestemd voor Douwe Egberts. Tijdens het lossen van twee containers vallen enkele jutezakken op de grond. De lossers denken dat het proefmonsters zijn en leggen ze aan de kant. De zakken blijken echter ruim tweehonderd kilo cocaïne te bevatten, alsmede enkele rederijzegels om de containers na het openen weer te verzegelen. De containers waren gelost op het CTA-terrein.

Tijdens het lossen in Heerenveen zien de arbeiders een rode BMW 325i langzaam langs het industrieterrein rijden. De BMW staat op naam van een 28-jarige Amsterdammer. Onderzoek van de afdeling security van PTT Telecom leert dat met communicatie-apparatuur op naam van deze man, tijdens het lossen in Heereveen, gesprekken zijn gevoerd met twee Zuidamerikaanse drugssmokkelaars en met een medewerker van CTA.

Uit douane-onderzoek blijkt dat in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Bremen en Antwerpen en ook in Italiaanse havens soortgelijke partijen als in Heerenveen zijn aangetroffen. Het gaat steeds om cocaïne die in sporttassen bovenop de reguliere lading liggen. De politie vermoedt dat arbeiders op havenbedrijven de contrabande uit de 'ripcontainers' halen en deze vervolgens, met meegestuurde zegels, weer afsluiten.

In juli 1994 slaat narco-hond Kim aan op de MS Roche bij een partij cashewnoten uit Lagos (Nigeria). Er wordt ruim vier ton marihuana gevonden. De container had moeten worden gelost bij CTA.

In de loop van 1995 worden door de douane acht drugszendingen onderschept. Begin augustus vindt Kim in een veertig foot container - geladen in Cartagena met 'super 2 vanilla cookies' - vijf sporttassen met in totaal 134 kilo cocaïne. Ook deze container is op weg naar CTA.

December 1995. De politie gaat over tot aanhoudingen. Onder de arrestanten bevinden zich, naast de BMW-bezitter, ook een oud-medewerker van het inmiddels opgeheven CTA. Deze heeft verklaard in februari 1995 de door de douane onderschepte container te hebben weggehaald. Hiervoor was hem zevenhonderdduizend gulden beloofd, waarvan hij naar zijn zeggen slechts 150.000 had ontvangen.

De oud-CTA-medewerker verklaart ook dat hij in de periode 1993-1994 vier keer pakketten uit containers heeft gehaald. Hij kreeg daarvoor vijftigduizend gulden per keer. Van het geld is niets meer over, zegt hij. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst onderzoekt nog waar de winsten zijn gebleven.

    • Hans Moll