Winst van Stork stijgt met 33 pct tot 108 miljoen

AMSTERDAM, 8 MAART. Stork (machines en industriële dienstverlening) heeft vorig jaar een netto winststijging geboekt van 33,2 procent tot 108 miljoen gulden.

De omzet steeg licht van 3,89 miljard gulden naar 4,12 miljard gulden, terwijl het bedrijfsresultaat met 26 miljoen gulden toenam tot 153,1 miljoen gulden, ofwel 20,6 procent. Deze cijfers overtreffen de voorzichtige schattingen van de directie, die eind vorig jaar nog uitging van minimaal 24 procent meer winst.

Vooral de tweede helft van het afgelopen jaar liet een aanmerkelijke groei zien van de orderontvangsten. Deze bedroegen in 1995 4,7 miljard gulden, tegenover 4,1 miljard in het jaar daarvoor. Het aandeel van grote projecten groeide flink. Deze projecten maken nu met 1 miljard gulden 22 procent van de totale orders uit, terwijl dit enkele jaren geleden nog 5 à 6 procent was. Vooral Stork Comprimo, het ingenieursbureau dat begin 1994 door Stork overgenomen werd, haalde veel grote orders binnen.

Over de vooruitzichten voor 1996 is Stork positief gestemd. Het bestuur gaat ook in 1996 uit van een winststijging. Het dividend gaat met veertig cent omhoog tot 1,50 gulden per aandeel. De winst per aandeel bedroeg over 1995 3,70 gulden, tegenover 2,85 gulden in 1994.

Binnen de kernactiviteit industriële systemen (textieldrukmachines, grafische machines en machines voor de voedingsmiddelenindustrie) steeg de omzet met zes procent tot ruim 1,9 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat groeide met 15 mijoen gulden tot 135 miljoen gulden. Bij de tweede kernactiviteit, industriële dienstverlening kwam de omzet met 2,186 miljoen gulden vijf procent hoger uit dan in 1994. Het bedrijfsresultaat binnen industriële dienstverlening steeg van 7 miljoen gulden naar 18 miljoen. “Een stukje beter, maar nog lang niet goed genoeg”, meent bestuursvoorziter Hovers.

Stork streeft voor de komende jaren naar een gemiddeld rendement over het eigen vermogen van 15 procent, en een gemiddeld rendement over de omzet van 5 procent. In 1995 bedroegen deze percentages nog respectievelijk 13,4 en 4 procent. Dit jaar zal Stork - 18.392 werknemers plus circa 2600 medewerkers op tijdelijke basis - fors meer dan in het vorige jaar investeren in de uitbreiding en het moderniseren van de eigen capaciteit. “Er is ook wel ruimte voor acquisities, maar wat dat aangaat hebben we geen last van dadendrang,” aldus Hovers. De jaarcijfers zorgden gisteren voor een levendige handel in aandelen Stork. Bij het sluiten van de beurs was de koers 90 cent gezakt tot 45,50 gulden.