Winschoten heel even rijk door rekenfout ambtenaren

WINSCHOTEN, 8 MAART. Jarenlang had Winschoten grote moeite om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar oktober was dat met de raming over 1996 plotseling anders. Deze week kwam de verklaring. Ambtenaren hadden Winschoten rijk gerekend door een bedrag van 1,8 miljoen gulden twee keer uit te geven.

Op het gemeentehuis van Winschoten wordt gesproken van een ernstige blunder. De financiële afdeling had een bedrag van 1,8 miljoen gulden begroot als bijdrage voor de uitvoering van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG). Daarbij waren de ambtenaren vergeten dat dit bedrag al was opgenomen in de uitkering van het Gemeentefonds. De rekenfout werd niet alleen in de begroting over 1996 gemaakt, het bedrag werd ook geboekt in de meerjarenraming tot en met jaar 1999. Winschoten heeft daardoor de komende vier jaar ruim 7 miljoen gulden minder te besteden dan gedacht.

De financiële positie van Winschoten was de laatste jaren slecht. Vooral de grote tekorten bij werkvoorzieningschap Synergon drukten zwaar op de begroting. Raadsleden waren bij de laatste algemene beschouwingen dan ook blij verrast dat de situatie ineens was verbeterd. D66-raadslid G. Klein: “Er was sinds jaren weer eens ruimte voor behoorlijke investeringen en nieuw beleid.”

De fout kwam aan het licht bij een controle. Het college van B en W liet onmiddellijk onderzoeken of er fraude in het spel was, maar daar bleek geen sprake van. Het betrof een puur technische fout. VVD-raadslid Jansema voelt zich op het verkeerde been gezet, omdat afwegingen werden gemaakt op basis van verkeerde bedragen. “Maar de gemeenteraad mag het zichzelf ook aanrekenen. We zijn luchthartig over de verbeterde situatie heen gestapt.” B en W van Winschoten willen het grootste deel van het tekort wegwerken door afschrijvingen naar de toekomst te schuiven. De gemeenteraad debatteert volgende week over de blunder.