Waterdragers

Beleggen in vastgoed lijkt wel water naar de zee dragen. Het vastgoedfonds Rodamco, met een omvang van 10 miljard gulden de grootste beursgenoteerde belegger in winkels, kantoren, en shopping malls, zeult met emmertjes heen en weer. In het laatste verslagjaar, dat per 29 februari werd afgesloten, ging de netto winst per aandeel licht omlaag. Dit jaar verwacht Rodamco dezelfde trend, maar zullen herwaarderingen van vastgoed en minder verliezen op wisselkoersen het totale resultaat toch verbeteren.

Het beste nieuws voor beleggers was het plan van Rodamco om met de overvloedige kas van zo'n 2 miljard gulden eigen aandelen in te kopen. Daardoor daalt het aantal aandelen dat in omloop is en stijgt, in theorie, de winst per aandeel, het financiële kengetal waar beleggers nauwkeurig op letten. Bij Rodamco werkt het echter niet zo, omdat het fonds alleen de aandelen inkoopt die zij zelf als dividend uitgeeft. Dividend in aandelen is fiscaal aantrekkelijk voor Nederlandse particuliere beleggers.

Het fonds verguldt met het fiscaal aantrekkelijke dividend de pil van de lagere netto winst. De aandeleninkoop kost hooguit 450 miljoen gulden. Rodamco's kas is ruim gevuld omdat vorig jaar door de uitgifte van twee obligaties nog zo'n 750 miljoen gulden is opgehaald. Die obligaties hebben hogere renteverplichtingen aan beleggers dan het geld in de kas van Rodamco oplevert. Voor het fonds hadden de obligaties wel een voordeeltje: het balanstotaal nam toe en daarmee het geld dat de beheerder van Rodamco, de Robeco Groep, incasseert. Rodamco geeft, Rodamco neemt.

    • Menno Tamminga