Straling komt vrij bij ernstig incident reactor Tsjernobyl

ROTTERDAM, 8 MAART. Eind november vorig jaar heeft een ongeluk in reactor 1 van de kerncentrale bij Tsjernobyl delen van de reactorhal ernstig radioactief vervuild. Een werknemer liep daarbij zoveel straling op dat zijn toegestane jaardosis in één keer werd bereikt. De regering in Kiev heeft het ongeluk ingedeeld in klasse drie van de internationale schaal voor nucleaire ongelukken. Die schaal loopt van 1 (kleine onregelmatigheid) tot 7 (zwaar ongeluk). Bij klasse-3 ongelukken is sprake van belangrijke radioactieve vervuiling binnen een kerncentrale, maar slechts een heel kleine, ongevaarlijke lozing naar de omgeving.

Volgens het Internationale Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) werd op 27 november een aanzienlijke radioactieve vervuiling van de hal van reactor 1 ontdekt. Ook kamers rond de reactor bleken besmet te zijn, in één ervan lagen zeer radioactieve zwarte korreltjes met diameters oplopend tot vijf millimeter. Bron van de vervuiling bleek een beschadigd splijtstofelement dat even daarvoor uit de reactor was verwijderd, juist omdat de indruk bestond dat er radioactief materiaal uit ontsnapte.

Het ongeluk werd door de directie van de centrale aanvankelijk als onbetekenend beschouwd maar is na een nadere analyse alsnog in klasse drie ingedeeld. Of ook radioactief materiaal via een ventilatieschacht naar buiten is gelekt is onzeker. Door de al bestaande zware besmetting van de omgeving is dat vrijwel niet na te gaan. Waarschijnlijk is het wel, omdat in uranium-splijtstof onder invloed van neutronenbestraling na verloop van tijd altijd vluchtige radioactieve produkten gevormd worden.

Op 26 april 1986 deed zich in reactor vier van de centrale bij Tsjernobyl een explosie voor die grote hoeveelheden radioactief materiaal over Europa verspreidde. Later kwam ook reactor twee stil te liggen na een turbinebrand. Deze zomer wordt besloten of deze reactor opieuw in gebruik kan worden genomen.