Sanering bij politiekorps IJsselland

ZWOLLE, 8 MAART. Bij de politie IJsselland moeten honderd van de negenhonderd banen verdwijnen door een ingrijpende reorganisatie. De sanering is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politieregio nodig om financieel orde op zaken te kunnen stellen.

Voorzitter P. Kruizinga van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP) heeft dit vanmorgen gezegd. Hij verwacht dat vooral medewerkers met tijdelijke contracten in de administratieve en technische sector moeten verdwijnen als gevolg van de reorganisatie. “De contracten met deze werknemers zullen eenvoudigweg niet verlengd worden. Met de bonden is namelijk afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen mogen vallen.”, aldus de voorzitter.

Kruizinga: “Het zal om enkele tientallen mensen gaan. Ik betreur dat zeer omdat de politie hen voor de ondersteuning van haar werk hard nodig heeft. Dijkstal zal misschien zeggen dat het aantal agenten op straat gehandhaafd blijft, maar als bijvoorbeeld de proces-verbalen minder snel uitgetypt kunnen worden, vermindert dit toch de produktiviteit.”

Kruizinga verwacht dat de reorganisatie centraal uitgevoerd zal worden en vóór de zomer zal plaatsvinden. Hij denkt niet dat de ontslagen in één keer zullen vallen. De politie IJsselland moet van het ministerie van Binnenlandse Zaken tien miljoen gulden bezuinigen. Dat is 10 procent van de totale begroting. Het ministerie vindt dat het korps te veel mensen in dienst heeft. Bovendien heeft het korps naar verhouding veel dure stafmedewerkers in dienst, zoals voormalige medewerkers van de Rijkspolitie.