Personeel verwijt overheid 'slappe knietjes'; Fokker blijft hopen op een 'doorstart'

ROTTERDAM, 8 MAART. Een doorstart van de noodlijdende vliegtuigbouwer blijft mogelijk. Bewindvoerders en de raad van bestuur van Fokker stellen zeer voorzichtig vast dat “de besprekingen met diverse partijen thans niet tot de conclusie leiden dat een doorstart onhaalbaar is”.

Volgende week valt het besluit over de toekomst van de vliegtuigbouwer. “Zolang er hoop is, trekken de bewindvoerder de stekker er nog niet uit”, zegt de Fokker-woordvoerder. Het boedelkrediet loopt volgende week vrijdag af.

Een scenario dat voorligt is een zelfstandig Fokker, gesteund door Nederlandse financiers, industriële partijen en de overheid. Hierover voerden de betrokkenen afgelopen woensdag overleg op het ministerie van Economische Zaken, zonder dat dit al tot concrete resultaten leidde. Machinebouwer Stork wil geen commentaar geven op berichten dat het bedrijf bereid zou zijn tot 30 procent in een nieuw Fokker deel te nemen.

Van verschillende kanten, onder meer door de Industriebond FNV, is gesuggereerd het Industriefonds, waarin nog circa 835 miljoen zit, in te zetten voor de redding van Fokker. Behalve de overheid doen banken en andere beleggingsinstellingen aan dit fonds mee. Wijers heeft dit idee naar verluidt van tafel geveegd omdat het fonds bedoeld is voor innovatieprojecten. Bovendien kunnen bedrijven maximaal 50 miljoen steun uit deze pot krijgen.

Het personeel van Fokker heeft genoeg van de “slappe knietjes” van de Nederlandse regering en financiële partijen die praten over een 'Oranje-scenario'. “De opstelling van de Nederlandse partijen is ronduit slap, hekelt secretaris Melchers van de Centrale Ondernemingsraad. “Ze spelen elkaar de bal toe. Het is middenveldspel zonder aanvallen op doel.”

De Aziatische gegadigden - de Chinese staatsmaatschappij AVIC en het Koreaanse concern Samsung - hebben Fokker en de bewindvoerders toegezegd volgende week een besluit te zullen nemen over hun plannen met Fokker.