Onderzoek van ministerie: Station HSL bij Clausplein is goed voor regio

DEN HAAG, 8 MAART. Een station van de hogesnelheidslijn (HSL) naast het Prins Clausplein bij Ypenburg kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de concurrentiepositie van de regio Haaglanden. Dit staat in een onderzoeksrapport van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Niet alleen de betere bereikbaarheid van Den Haag, maar ook de versterking van het imago van de stad speelt hierbij een rol, aldus een voorlopig rapport van een onderzoek dat in opdracht van het ministerie werd uitgevoerd door bureau Kolpron Consultants uit Rotterdam. Het bureau adviseert op het gebied van economie en ruimtelijke ordening.

De onderzoekers zijn uitgegaan van het door de Zoetermeerse ingenieur W. Bos bedachte plan waarin de HSL van Amsterdam naar Rotterdam langs de bestaande rijkswegen A4 en A13 loopt. Het kabinet heeft een voorlopige voorkeur voor het snelste tracé door het Groene Hart.

Volgens het rapport 'Moet de HST in Den Haag landen?' krijgt vooral de zakelijke dienstverlening in de regio Haaglanden door de halte een impuls. Het marktbereik en de schaalvoordelen van de bedrijven op de toekomstige Vinex-locaties Ypenburg en Leidschenveen nemen sterk toe. De effecten van het HSL-station als 'window of opportunity' hebben volgens het onderzoek een uitstraling op de regio Haaglanden en op de gehele Randstad. De vestiging van een World Trade Centre kan worden overwogen, aldus het rapport. De locatie Ypenburg zou goed zijn voor tienduizend banen.

De onderzoekers wijzen er op dat Schiphol en Rotterdam onder de ontwikkeling van het gebied rond het Prins Clausplein kunnen lijden. Ook concurrerende locaties in Den Haag zoals Nieuw Centrum, het Beatrix-kwartier, De Binckhorst en het gebied rond Hollands Spoor kunnen minder aantrekkelijk worden.

De onderzoekers stellen zich het station voor op de kruising van de HSL en de spoorlijn Utrecht-Den Haag, vijfhonderd meter ten oosten van het Prins Clausplein. Door deze locatie zou het tracé driehonderd meter verder van de rijkswegen komen te liggen dan in de variant van ingenieur Bos. De HSL zou aldus de Vinex-locatie Ypenburg doorsnijden en op de grens van het bedrijventerrein Forepark en de Vinex-locatie Leidschenveen lopen. Bij Ypenburg moet het spoor verdiept worden aangelegd in een open tunnelbak.

Het station Haaglanden moet volgens het rapport een geheel vormen met het toekomstige station Ypenburg op de spoorlijn Utrecht-Den Haag. Vanaf het HSL-station is Schiphol in veertien minuten en Rotterdam CS in elf minuten bereikbaar. De reistijd tussen Schiphol en Rotterdam CS bedraagt 27 minuten, zeven minuten langer dan die van het tracé door het Groene Hart.

Als de plannen worden uitgevoerd, is een andere opzet van bouwplan-Ypenburg onvermijdelijk. Voor kantoren is door Kolpron meer ruimte voorzien, het gebied met woningen zou tien procent kleiner moeten worden. Het voorziene aantal woningen van elfduizend kan gehandhaafd blijven door niet 32 maar 36 woningen gemiddeld per hectare te bouwen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is het onderzoek “een van de vele die ten behoeve van het kabinet worden uitgevoerd”.

    • Arjen Schreuder