Medicijn tegen aids in capsule vergoed

ROTTERDAM, 8 MAART. Minister Borst (Volksgezondheid) zal toch het geneesmiddel Cymevene in capsules gaan vergoeden. In eerdere instantie had de bewindsvrouw dat geweigerd, omdat het medicijn al op de markt is in de vorm van infuusvloeistof. Toediening via capsules is per saldo echter veel goedkoper. Voor dat argument is zij gezwicht.

De behandelaars van aidspatiënten hebben mevrouw Borst twee maanden geleden een brandbrief geschreven waarin zij pleitten voor de vergoeding van het middel, dat tot voor kort alleen via een dagelijks, twee uur durend infuus kon worden toegediend. Die behandeling, waarmee blindheid wordt voorkomen, wordt tot nu toe wel vergoed. Ongeveer vijftien tot twintig procent van de rond 4.000 aidspatiënten in Nederland komt in aanmerking voor de stof. Hoewel de totale kosten verbonden aan een infuusbehandeling - door ziekenhuisopname of thuiszorg - vele malen hoger zijn dan een kuur met capsules, wilde het ministerie niet toestemmen in vergoeding, omdat de capsules per saldo 'een fractie duurder' zijn. De fabrikant heeft de prijs intussen iets naar beneden gebracht. Die ligt ongeveer op het gemiddelde dat in heel Europa wordt betaald. Behandeling met capsules kost nu ƒ 99,29 per dag. Woordvoerder van de aidsbehandelaars, professor dr. S.A. Danner van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, noemde in zijn brief aan Borst de huidige situatie 'buitengewoon ongelukkig'.

Cymevene, dat onder de stofnaam ganciclovir bekend staat, wordt gegeven aan aidspatiënten met een infectie door het zogeheten cytomegalovirus. Door die infectie wordt het oog aangetast en in veel minder gevallen brengt het virus longontsteking teweeg. Wordt die infectie niet adequaat bestreden, dan moet een hoog percentage patiënten dat met blindheid bekopen. Om die infectie te bestrijden krijgen ze per infuus ganciclovir. Als die ooginfectie succesvol is behandeld, zitten deze patiënten wel vast aan een levenslange onderhoudstherapie. Zij moeten het medicijn dus dagelijks toegediend krijgen om een nieuwe dreigende infectie te onderdrukken. “Dat gaat tot dusver gepaard met grote logistieke problemen”, aldus Danner, “want deze patiënten moeten dagelijks naar het ziekenhuis komen of er moet een verpleegkundige naar de patiënt thuis. De kosten daarvan zijn hoog. Daarnaast is er met een infuus altijd kans op andere infecties, hetgeen ook weer hoge medische kosten tot gevolg heeft.” Volgens professor Danner vormen de capsules “een geweldige verbetering van de kwaliteit van het leven”.