Krasnapolsky verdubbelt winst

De hotelgroep Krasnapolsky heeft vorig jaar een bijna verdubbelde winst behaald van 1,59 miljoen gulden tegen 867.000 gulden in 1994. Vóór belasting steeg het resultaat van 1,3 miljoen naar 2,54 miljoen gulden. Het eigen vermogen is vorig jaar toegenomen met 15 miljoen gulden als gevolg van een stelselwijziging in de boekhouding. Voorgesteld wordt een dividend van 2,50 gulden (1994: 1,50 gulden).

Grand Hotel Krasnapolsky heeft vorig jaar een nieuwe hotelvleugel in gebruik genomen. Daardoor nam de capaciteit met 30 procent toe. De omzet van het hotel is door de uitbreiding met ruim 10 procent gestegen; de bezettingsgraad daalde licht.

Het Lido heeft in 1995 opnieuw verlies geleden. Daarom heeft de directie de exploitatie van de restaurants King Creole en Gauguin, beide een onderdeel van het Lido, afgestoten. Hierdoor zullen de resultaten van het Lido dit jaar “aanvaardbaar” zijn.

De directie van 'Kras' verwacht dat het herstel van 1995 zich dit jaar versterkt voortzet. De overname van de hotels Schiller, Doelen en Caransa en van het management van Holiday Inn Utrecht zullen daaraan naar verwachting een positieve bijdrage leveren. Over het lopende jaar wordt een verdere verbetering van het resultaat voorspeld.