Kamer wil nieuw onderzoek naar 'jungle-syndroom'

DEN HAAG, 8 MAART. De Tweede-Kamerfracties van PvdA en D66 roepen staatssecretaris Gmelich Meijling (Defensie) ter verantwoording. De fracties hebben kritiek op de manier waarop het ministerie van Defensie VN-militairen heeft behandeld die gezondheidsklachten hebben opgelopen bij de vredesmissie in Cambodja. De woordvoerders van beide fracties, Sterk (PvdA) en Hoekema (D66), willen de Inspectie van de Volksgezondheid een nader onderzoek laten instellen naar het zogenoemde 'jungle-syndroom'.

Sterk en Hoekema reageren daarmee op een tv-uitzending van gisteren, waarin militairen gewag maakten van gezondheidsproblemen die zij hebben gekregen in 1992. Volgens de betrokken militairen zijn hun klachten veroorzaakt door het antimalariamiddel Lariam, al dan niet in combinatie met een groot aantal inentingen die ze voor hun vertrek naar Cambodja toegediend hebben gekregen. Het ministerie ziet evenwel geen gemeenschappelijke oorzaak voor alle klachten en heeft de 27 getroffen soldaten individueel onderzocht. In de tv-uitzending liet directeur-generaal W. Bunnik van Personeelszaken weten dat wat hem betreft alle vragen zijn beantwoord met het onderzoek dat tot nu toe door Defensie zelf is uitgevoerd. De Kamerleden Sterk en Hoekema willen het nadere onderzoek dan ook door het ministerie van Volksgezondheid laten uitvoeren. Eerder pleitte het Kamerlid Van den Doel (VVD) voor een nader onderzoek.

Voordat Defensie het tv-programma kon bekijken, vaardigde het ministerie een verklaring uit waarin de uitzending werd afgedaan als 'volstrekt onjuist'. Het departement kondigt aan dat alle betrokken militairen “spoedig weer aan de slag kunnen”. Volgens Tweede-Kamerlid Sterk (PvdA) “klopt helemaal niets van die verklaring”. Sterk kreeg van een van de militairen te horen dat bij hem een afwijking in de rechter hersenhelft is geconstateerd. Het Kamerlid is ervan overtuigd dat Lariam de veroorzaker is van alle klachten: “In Groot-Brittannië hebben 600 burgers een proces aangespannen tegen Roche (de producent van Lariam, red.) en ik heb begrepen dat de Europese Unie het middel nu ook onderzoekt.”

Hoekema zet grote vraagtekens bij het beleid van Defensie om de doosjes Lariam zonder bijsluiter aan de VN-militairen te overhandigen. Hoekema: “Daarop staan namelijk ernstige bijwerkingen waarbij je je moet afvragen of militairen nog wel kunnen functioneren als ze daarvan last krijgen.” Hij schat het aantal militairen dat last heeft van de gezondheid op 200 van de 2.800 naar Cambodja uitgezonden VN-militairen.