Jorritsma tegenover De Boer; Nachtvluchten op Beek blijven kabinet verdelen

DEN HAAG, 8 MAART. Het kabinet is er gisteren opnieuw niet in geslaagd de impasse te doorbreken rondom de toekomst van vliegveld Beek, bij Maastricht.

Tegenover het standpunt van minister De Boer (PvdA, Milieubeheer) dat nachtvluchten op regionale luchthavens ongewenst zijn, staat de opvatting van haar collega Jorritsma (VVD, Verkeer) dat aanleg van een nieuwe, geluidbeperkende baan alleen kan als de luchthaven door het toestaan van nachtvluchten rendabel wordt gemaakt.

Het overleg van gisteren, in het Torentje van premier Kok, is een van de bijeenkomsten die de afgelopen weken aan Beek zijn gewijd. Behalve de meest betrokken ministers hebben ook de vice-premiers Van Mierlo (D66) en Dijkstal (VVD) acte de présence gegeven. Tijdens een van de bijeenkomsten stelde minister Jorritsma onlangs voor minder nachtvluchten toe te staan dan zij eigenlijk had gewild: 2.000 in plaats van 2.800 in het jaar 2015. Naar verluidt zou dit nu voor minister Wijers (D66, Economische Zaken) een aanvaardbaar compromis zijn. In de Tweede Kamer echter is D66 tegen nachtvluchten en om die reden ook tegen uitbreiding van Beek.

Minister De Boer houdt vast aan haar standpunt dat er geen nachtvluchten op Beek mogen komen. In het verkiezingsprogramma van haar partij staat dat op regionale vliegvelden nachtvluchten zouden moeten worden verboden. Het compromis-voorstel van Jorritsma zou er bovendien op neerkomen, aldus welingelichte bronnen, dat uit het contingent nachtvluchten vooral kleine, stillere vliegtuigen wegvallen. De in het intercontinentale vrachtvervoer en bij chartervluchten gebruikte grotere en lawaaiigere vliegtuigen, de 'wide bodies', zouden wel in de nacht moeten kunnen aankomen en vertrekken.

Anderhalf jaar geleden werd voor het eerst de breuklijn in de coalitie zichtbaar, toen een Tweede-Kamerdebat ertoe leidde dat het uitbreidingsbesluit werd opgeschort. De VVD bleek voorstander van nachtvluchten en uitbreiding, D66 was tegen nachtvluchten en tegen uitbreiding, terwijl de PvdA wel wilde uitbreiden, maar van mening was dat een rendabele exploitatie het ook zonder nachtvluchten kon stellen. Onderzoek naar de rentabiliteit van de luchthaven met en zonder nachtvluchten moest uitkomst bieden.

Behalve dit door de Universiteit van Amsterdam nu afgeronde onderzoek, zijn inmiddels ook andere onderzoeken naar werkgelegenheidseffecten en winstgevendheid gedaan. Maar de conclusies spreken elkaar tegen en zijn bovendien voor meer interpretaties vatbaar. Op de agenda voor de ministerraad van vandaag staat Beek niet. Bedoeling is dat volgende week de meest betrokken ministers bijeenkomen ter voorbereiding van het kabinetsbesluit.