ING Groep krijgt Europese ondernemingsraad

ROTTERDAM, 8 MAART. Bankverzekeraar ING Groep is het eerste Nederlandse concern dat een Europese ondernemingsraad krijgt. Door vrijwillig in te stemmen met een vorm van internationele medezeggenschap ontloopt ING Groep de verplichte regeling die vanaf 22 september voor alle Nederlandse multinationals gaat gelden.

De Europese Commissie heeft eind 1994 besloten dat ondernemingen die opereren in meerdere lidstaten van de Europese Unie moeten beschikken over een instelling voor Europese medezeggenschap. In de richtlijn Europese ondernemingsraden hebben bedrijven tot 22 september 1996 de tijd gekregen om hierover zelf met werknemersvertegenwoordigers in de diverse lidstaten overeenstemming te bereiken. Uiterlijk op die datum moet de Europese richtlijn zijn omgezet in nationale wetgeving die bedrijven verplicht om op verzoeken voor een Europese ondernemingsraad in te gaan.

De Nederlandse wet zal gelden voor bedrijven die hun hoofdbestuur in Nederland hebben, over ten minste 1.000 werknemers in de Europese Unie beschikken en vestigingen hebben in twee lidstaten met elk minimaal 150 werknemers. Op grond van deze voorwaarden komen op dit moment circa 80 Nederlandse multinationals in aanmerking voor een verplichte vorm van Europese medezeggenschap. Bedrijven als Philips, Akzo Nobel en Unilever overleggen al enkele maanden met vakbonden en nationale ondernemingen om vrijwillig tot een Europese ondernemingsraad te komen. ING Groep is het eerste Nederlandse bedrijf dat hierover een akkoord heeft bereikt.

In de Europese ondernemingsraad van ING Groep, die per 1 mei van start gaat, zullen werknemers vertegenwoordigd zijn uit alle lidstaten waar ING actief is. Alleen het personeel van de Britse zakenbank Barings valt erbuiten, omdat Groot-Brittannië in 1994 weigerde de Europese richtlijn te ondertekenen. De Euro-or zal twee keer per jaar met de Raad van Bestuur vergaderen over aangelegenheden die voor de hele ING Groep van belang zijn, zoals fusies, inkrimping of overplaatsing van delen van de organisatie.