Inflatie in februari licht gedaald tot 1,8 procent

ROTTERDAM, 8 MAART. De inflatie is in februari licht afgenomen ten opzichte van de eerste maand van dit jaar tot 1,8 procent op jaarbasis. Dit blijkt uit gegevens over de prijsindex voor de gezinsconsumptie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft gepubliceerd. Daarmee is de opgaande lijn die vanaf oktober werd ingezet, weer naar beneden afgebogen. In oktober bereikte de jaarlijkse inflatie nog een dieptepunt van 1,3 procent, waarna het tempo van de geldontwaarding opliep tot 1,9 procent in januari van dit jaar.

De afgeleide prijsindex, waarin het CBS de prijzen berekent zonder indirecte belastingen als de btw, en consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten, bedroeg in februari 1,3 procent op jaarbasis. Dat is, samen met oktober vorig jaar, het laagste cijfer sinds de meting van dit cijfer voor alle gezinnen begon.

Uit de cijfers blijkt dat de prijzen voor de consument in februari gemiddeld met 0,3 procent zijn gestegen vergeleken met januari. Vooral de prijzen van kleding en schoenen gaven, door de introductie van de zomercollecties, in deze periode een stijging te zien, met 4,9 procent. Vorig jaar was die prijsstijging over dezelfde periode overigens nog 5,7 procent. Evenals in januari waren verse groenten en bloemen weer duurder. Verder traden de afgelopen maand in vrijwel alle andere artikelgroepen geringe prijsveranderingen op. Per saldo resulteerde dit in een gestegentotaalprijsindex.