Hoogovens worstelt zich uit malaise

IJMUIDEN, 8 MAART. Hoogovens is terug van weggeweest. De staal- en aluminiumfabrikant heeft zich ontworsteld aan de diepe malaise die het concern enkele jaren terug aan de rand van de afgrond bracht. De tijd van overleven en consolideren is voorbij. Afgelopen jaar scoorde Hoogovens een recordwinst en een recordproduktie van ruw staal. Voor het eerst sinds jaren denkt de raad van bestuur weer aan groei. Daartoe is een offensieve mondiale strategie ontwikkeld, die onder andere uitbreiding behelst van de activiteiten in Azië.

Beleggers hadden gisteren geen boodschap aan de wederopstanding van Hoogovens. Ondanks het nieuwe elan dat het bedrijf uitstraalt en de winststijging met 43 procent over 1995 zakte de koers gisteren aanvankelijk zes gulden. Analisten hadden op een nog iets grotere winstgroei gerekend en verder temperde de iets sombere verwachtingen voor de eerste helft van dit jaar het enthousiasme op de beurs. Hoogovens moet even een stapje terug doen. Bestuursvoorziter M. van Veen spreekt zich niet exact uit over het hele jaar, maar de winst uit gewone bedrijfsuitoefening zal in de eerste zes maanden alvast “duidelijk” achterblijven bij de 212 miljoen in het tweede halfjaar van 1995. In vergelijking tot het eerste semester van 1995 (312 miljoen) zal de winst nog veel verder terugzakken.

Verantwoordelijk voor de dip is de groeivertraging, die de Westerse economieën sinds medio vorig jaar parten speelt. Een cyclisch bedrijf als Hoogovens ondervindt hiervan als eerste hinder. De onderneming zette hierdoor minder af en moest genoegen nemen met lagere marges. Van Veen, die het resultaat van 1995 zeer bevredigend noemde, spreidde overigens al weer een licht optimisme ten toon over de marktontwikkeling. De vraag naar staal- en aluminiumproducten is in Noordwest-Europa flink aangetrokken, in Zuid-Europa wordt het herstel over twee maanden verwacht. De prijzen hebben zich gestabiliseerd.

Hoogovens heeft grote toekomstplannen. Dit jaar al wordt het zeer terughoudende investeringsbeleid verlaten en zullen de kapitaalsuitgaven tot boven de 550 miljoen wordt gebracht, tegenover 352 miljoen in 1995. Het concern wil vooral door het leveren van hoogwaardig staal en aluminium stevig groeien in opkomende economieën van vooral Zuidoost-Azië. Het concern wordt steeds internationaler en heeft al belangrijke deelnemingen in Japan en Zuid-Korea. Vorig jaar stapte Hoogovens in een blikjesfabriek in China en gezocht wordt nog naar deelneming in een Chinese staalfabriek. Verder worden deelnemingen en partners gezocht in Indonesië, Thailand, Maleisië en Vietnam.

Nu de winstgevendheid is hersteld, de organisatie is gemoderniseerd en ook de financiële positie weer een stuk gezonder is geworden wil Hoogovens' raad van bestuur “versneld naar een forse winstgevende omzetgroei”. De strategie die voor de komende vijf tot tien jaar is uitgezet mikt op een snellere groei dan de toename van het staal- en aluminiumverbruik. In een vraaggesprek in het huisorgaan was Van Veen onlangs al redelijke concreet: “Tussen vijf en tien jaar moet de omzet 50 procent gegroeid zijn”. Vorig jaar lag de omzet op 8,1 miljard gulden.

Hoogovens denkt aan het betreden van geheel nieuwe markten, aan investeringen in nieuwe produktielijnen of aan het werken aan produkten die dichter bij de eindverbruiker staan. Daardoor neemt de toegevoegde waarde toe en wordt het concern iets minder kwetsbaar voor de conjunctuurcycli die zo kenmerkend zijn voor ruwe produkten en halffabrikaten.

Maar het concern wil zijn twee kernactiviteiten, staal en aluminium, ook beter met elkaar in evenwicht brengen. De staalomzet is nu in geld uitgedrukt nog tweemaal zo groot als die in aluminium. Hoogovens wil de twee-metalen-strategie meer uitbuiten en extra smeltercapaciteit verwerven voor aluminium. De weg naar een sterkere marktpositie via alleen autonome groei in de aluminiumsector is Hoogovens te lang. Daarom denkt het bestuur aan grotere of kleinere samenwerkingsverbanden met derden.

    • Ben Greif