EU-ministers mijden Orient House voorlopig

BRUSSEL/ TEL AVIV, 8 MAART. Vertegenwoordigers van de Europese Unie brengen voorlopig geen bezoek meer aan Orient House, het Palestijnse hoofdkwartier in Oost-Jeruzalem. De EU-ministers van buitenlandse zaken hebben een stilzwijgende afspraak daartoe gemaakt tijdens hun maandelijkse bijeenkomst in Brussel.

De EU stelde zich tot dusverre tot woede van Israel op het standpunt dat een bezoek van EU-ministers aan Jeruzalem ook een bezoek aan Orient House impliceerde. Over het bezoek van de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Hans van Mierlo, aan Orient House ontstond in januari nog een uitwisseling van stekeligheden tussen Nederland en Israel. De ministers van buitenlandse zaken van Frankrijk en Duitsland, die nu een bezoek aan Israel brengen, bezoeken Orient House niet.

Gezien de delicate situatie van het vredesproces in het Midden-Oosten, die als gevolg van de reeks zelfmoordaanslagen in Israel door het moslim-fundamentalistische Hamas thans is ontstaan, en mede in het licht van de komende verkiezingen in Israel, is informeel afgesproken in dit stadium af te zien van bezoeken aan Jeruzalem. “Het gaat niet om een officieel vastgestelde beleidslijn, maar vastgesteld is dat het verstandig zou zijn om voorlopig enige terughoudendheid te betrachten en dus geen bezoek te brengen aan Orient House”, aldus een diplomaat in Brussel. Zaterdag en zondag vergaderen de EU-ministers van buitenlandse zaken informeel in Palermo, en het vredesproces in het Midden-Oosten zal daarbij een centraal thema zijn.

Het Israelische parlement heeft gisteren in eerste lezing een wetsontwerp tot sluiting van Orient House goedgekeurd. Maar volgens minister Beilin is er geen schijn van kans dat dit voorstel uiteindelijk wet zal worden, omdat de regeringscoalitie op het beslissende moment over een meerderheid beschikt om dit te verhinderen.